Dragan Stodic – Sve Si Mi Oteo

Posted in Domaće

SVE SI MI OTEOSVE SI MI UZEONEVINA BILA SAMNAIVNA BILA SAMI SAMA SADA SAM U SVOJA CETIRI ZIDAU SVOJA CETIRI ZIDAZALI BEZ STIDAALI BEZ STIDASVE SAM TI DAVALASA TOBOM SPAVALASVE SI MI ZNACIOKO SUNCE ZRACIOI SAMA SADA SAM U SVOJOJ KUCI OD ZLATA
RF. IDI BEZ TRAGAIZ MOJIH SNOVAMENI SE SMESI LJUBAV NOVAIDI BEZ TRAGAKRECEM IZNOVAKRECEM U LJUBAV IZNOVA
DRAGAN STODICPrijavite grešku u tekstu ili ga nadopunite ukoliko je nepotpun. | Report a mistake in the lyric or send us the correct lyric.