Grin Department – Wagas

Bakit ka nakasimangot
At ang nuo mo ay todo kunot
Paano ka magkaka-grasya
Kung ang mukha mo’y parang nadisgrasya

Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Puwede yan gawin agad, agad
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngumiti ka ng wagas

Mag-smile ka lang sa yong problema
Mag-move on ka na sa lumang sistema
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas
Pero ‘wag kang wagas kung magalit
Dahil baka wagas ka rin papangit
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas

Bakit ka ba nakaburangot
At ang nuo mo ay gusot na gusot
Paano na n’yan ang good karma
Kung ang mukha mo’y parang kinakarma

Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Puwede yan gawin agad, agad
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngumiti ka ng wagas

Mag-smile ka lang sa yong problema
Mag-move on ka na sa lumang sistema
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas
Pero ‘wag kang wagas kung magalit
Dahil baka wagas ka rin papangit
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas

Oh, yeah
Oh, yeah

Mag-smile ka lang sa yong problema
Mag-move on ka na sa lumang sistema
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas
Pero ‘wag kang wagas kung magalit
Dahil baka wagas ka rin papangit
Ngiti, ngiti d’yan kapag may time
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas

Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas
Ngumiti, ngiti, ngiti ka ng wagas
Ngumiti, kahit ngipin mo’y butas
Ngumiti, kahit ngipin mo’y bawas

Leave a Reply