Kyary Pamyu Pamyu – Invader

Osharetsu, ssharetsu, osharetsu, sekai seifuku da!
wow wow wow yeah yeah yeah
boku wa inbeeda, inbeeda,
kyu kyu kyu inbeeda, inbeeda,
wow wow wow yeah yeah yeah
boku wa inbeeda, inbeeda,
kyu kyu kyu inbeeda, inbeeda, da-da-da-da.

Me kara beam, mimi kara missile, kimi ni telepathy,
tsutaete heart, nobasu antena, niji ro yuufou,
sonna ni iu kara…

Osharetsu sekai seifuku da-da-da-da
inbeeda, boku wa taku, yeah yeah yeah
da-da-da-da inbeeda kimi ni machi ni mo
pipo-pipo-pipo da-da-da-da inbeeda,
boku wa taku yeah yeah yeah da-da-da-da, inbeeda

Osharetsu sekai seifuku da-da-da-da
inbeeda, boku wa taku, yeah yeah yeah
da-da-da-da inbeeda kimi ni machi ni mo
kyu-kyu-kyu-kyu-kyu-kyu da-da-da-da inbeeda,
boku wa taku yeah yeah yeah da-da-da-da, inbeeda,
osharetsu, osharetsu, osharetsu, sekai seifuku da!

Ne kara beam, mimi kara missile, kimi ni telepathy,
tsutaete heart, nobasu antena, niji ro yuufou,
sonna ni iu kara…

Osharetsu sekai seifuku da-da-da-da
inbeeda, boku wa taku, yeah yeah yeah
da-da-da-da inbeeda kimi ni machi ni mo
pipo-pipo-pipo da-da-da-da inbeeda,
boku wa taku yeah yeah yeah da-da-da-da, inbeeda,

Osharetsu sekai seifuku da-da-da-da
inbeeda, boku wa taku, yeah yeah yeah
da-da-da-da inbeeda kimi ni machi ni mo
kyu-kyu-kyu-kyu-kyu-kyu da-da-da-da inbeeda,
boku wa taku yeah yeah yeah da-da-da-da, inbeeda,
osharetsu, osharetsu, osharetsu, sekai seifuku da!
sekai seifuku da!

Leave a Reply