Milan Stankovic Od mene se odvikavaj

Posted in Domaće

Polako se navikavaj
da svi ćete prodati, ostaviti.
Tad sebi se izvinjavaj
što mene kraj tebe tu neće biti.

Od mene se odvikavaj
jer neću ti doći ni da poludiš.
A hteo sam da volim te
i onda kad ostariš i poružniš…

Premijera pjesme 09.09.2013. godine!Prijavite grešku u tekstu ili ga nadopunite ukoliko je nepotpun. | Report a mistake in the lyric or send us the correct lyric.