Miligram – Ne komplikuj

Posted in Domaće

Miligram

tekst za pjesmu:

Ne komplikuj

Eh samo da znam
šta u tvojoj glavi je.
Onda znala bih
možda šta i meni je.

I tebe i mene nešto izjeda,
a kada plačem, plačem kad niko ne gleda.

REFREN
Zato ne komplikuj
kada je prosto sve.
Samo je sreća dar,
a tuge su preskupe.
Zato ne komplikuj
kada srce mi otvoriš
i vazduh guši me,
reci šta mi to ne govoriš.

Koštaće nas to
i mislim da je pravi tren
da me ostaviš,
a da budeš ostavljen.

I tebe i mene nešto izjeda,
a kada plačem, plačem kad niko ne gleda.

REFREN

Ako je večeras
sve sto imamo,
ne otežavaj.
Čiji kofer biće teži
kada odemo
to se u sebi pitaj.

REFRENPrijavite grešku u tekstu ili ga nadopunite ukoliko je nepotpun. | Report a mistake in the lyric or send us the correct lyric.